‘Değerli Konut Vergisi’ uyarısı: Son gün 20 Şubat

2023 yılında bina vergi değeri 9 milyon 967 bin liranın üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazın 2024 yılı bina vergi değerinin 12 milyon 880 bin lirayı aşması halinde maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler tarafından Değerli Konut Vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyot.

Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Değerli Konut Vergisi Beyannamesi taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) gösteren belgeyi eklemek suretiyle, şubat ayının 20’nci günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine verilerek tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecektir. Değerli Konut Vergisine tabi olan mesken nitelikli taşınmazların bina vergi değerinin 2024 yılı için 12 milyon 880 bin Türk Lirasının altında kalması halinde, bu durum mükellef tarafından tevsik edici belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine bildirilecek ve bu taşınmazlar için beyanname verilmeyecektir.” dedi.

Karayılan ayrıca, Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanlarla ilgili olarak da “Değerli Konut Vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı ile esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar Değerli Konut Vergisinden muaf tutulduğundan bu taşınmaz için de beyanname verilmeyecektir.” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x